Nebojte se experimentovat (změna barev - vstřikování)

Další dobrodružství v oblasti změny barvy bude v tom, co máte udělat, abyste vyřešili problémy se změnou barvy a jak.

To, jak postupujete při změně barev, může mít obrovský dopad na množství času a zbytečně spotřebovaného plastu před výrobou prodejných produktů s nocou barvou. Získání veškerého starého barevného plastu z horkého vtoku může být složité a žádné dvě aplikace nejsou stejné. Nejen, že hraje design horkého vtoku obrovskou roli, ale také formovací stroj, materiál, barvivo a proces. Co přináší rychlou změnu barvy pro jednu úlohu, může mít za následek dlouhý proces pro jinou.

Níže uvedu doporučený postup zahájení změny barvy spolu s několika dalšími tipy, ale bod, který bych chtěl zdůraznit nejvíce, je, že stojí za to experimentovat, zejména u vašich nejobtížnějších úloh při změně barev. Čas vstřikovacího stroje je drahý a nikdo nechce zastavit stroj, aby otestoval tucet různých procesů změny barev, aby viděl, co funguje nejlépe.

Sledujte čas, počet opakování a polymer použitý ke změně barev. Vyzkoušejte pokaždé něco trochu jiného a zjistěte, co pomáhá. Pokud často měníte barvy, snížení počtu opakování pro změnu barev i jen několika může znamenat obrovské úspory v průběhu let.

Vyčistěte násypku stroje / kompletní systém zásobování materiálem
Proplachujte tavící komoru novým nebo proplachovacím materiálem, dokud již neuvidíte předchozí barvu
Vyčistěte trysku stroje a vstupní rozhraní horkého vtoku
Zkontrolujte, zda otvor trysky stroje odpovídá vstupnímu otvoru horkého vtoku
Snižte teploty v tavící komoře na nejnižší možnou udržovací teplotu taveniny tak, aby se zvýšila viskozita taveniny. Snížení rychlosti šroubu a / nebo protitlaku může mít podobný účinek.
Zvyšte na co nejvyšší teplotu přívodu, rozdělovače a trysky.
Pokud je to možné, propláchněte otevřenou formu pomocí maximální kapacity 
Proplachujte horký vtok vždy po jedné trysce (pouze u systémů s ventilovými uzávěry)
Použijte nejvyšší možnou rychlost vstřikování
Čištění čistící směsí může výrazně zlepšit účinnost čištění.
Vstřikované díly již nemají původní barvu
Pokud se jedná o sekvenční plnění, může být nutné upravit pořadí, aby se zlepšil tok u trysek s nízkým objemem plnění na vyšší
Nastavte všechny parametry zpět na obvyklé výrobní hodnoty
V případě potřeby přepněte mezi nejvyšší a nejnižší možnou rychlostí vstřikování.

Výše uvedený postup je dobrým výchozím bodem, ale experimentování s každým jednotlivým paramentrem vám umožní najít optimální proces změny barvy pro danou konkrétní aplikaci a z dlouhodobého hlediska bude experimentování efektivní.


Komentáře