Otázky, které Vás mohou potkat při pohovoru nebo ve škole (část 2)

Co je vstřikovací kapacita?

Maximální objem materiálu vstřikovaný šnekem během jednoho pracovního cyklu.

Co je plastifikační kapacita?

Je to množství materiálu, které může stroj zpracovat za hodinu. Vyjadřuje se v kg / h.

Co je vstřikovací tlak?

Je to maximální tlak, kterým je materiál vstřikován tryskou. Udává se v kg / cm2.

Co je rychlost vstřikování?

Je to maximální rychlost, kterou může šroub vstřikovat materiál během jednoho cyklu.

Co myslíme upínací silou?

Je to maximální síla, kterou může upínací systém vyvíjet na formu, nebo je to maximální síla, kterou mohou být poloviny formy spolu uzavřeny. Udává se v tunách.

Co je forma?

Jedná se o nástroj, ve kterém přeměňujeme plastovou surovinu na hotový produkt.

Výhody formy s horkým vtokem?

Žádný odpad při vstřikování
Dobu cyklu lze zkrátit

Vysvětlete vstřikování?

Při tomto procesu se plastový materiál vstřikuje do formy pomocí vstřikovací jednotky. Tento proces lze použít pro termosetové i termoplastické materiály.

Co je lisování?

V tomto procesu je plastový materiál umístěn do dutiny a používá sílu pro stlačování materiálu, tyto formy se obvykle používají pro termosetové materiály.

Napište krátkou poznámku o vyfukování?

Vyfukování je velmi podobné lisování, protože vyfukovací forma se obecně uzavírá na dutý tvar, který byl uložen mezi polovinami formy. Ve středu se přivádí tlak vzduchu nebo plynu. Tento vnitřní tlak způsobuje, že proud zahřátého materiálu je v těsném kontaktu s relativně chladnými částmi formy. Zde plastový materiál tuhne a je následně vyhozen.

CO je rotační lití?

Stroj přidržuje formu a otáčí ji kolem dvou os současně. Tato rotace způsobí, že práškový materiál, který byl vložen do formy před tím, než byl upnut do stroje, ztuhl a přilnul ke stěně formy.

Co je dutina?

Část formy, která dává vnější tvar.

Co je jádro?

Část formy, který dává vnitřní tvar.


Komentáře