Procesní cyklus vstřikování


Procesní cyklus vstřikování je velmi krátký, obvykle mezi 2 sekundami a 2 minutami, a sestává z následujících čtyř fází:

Upínání - Před vstřikováním materiálu do formy musí být obě poloviny vstřikovací formy nejprve bezpečně upnuty upínací jednotkou. Každá polovina formy je připojena k vstřikovacímu stroji a jedna polovina je pohyblivá, druhá pevná. Hydraulicky ovládaná část vstřikovacího strooje tlačí poloviny formy k sobě a vyvíjí dostatečnou sílu, aby udržovala formu bezpečně uzavřenou, zatímco je materiál vstřikován.

Vstřikování - Surový plastový materiál, obvykle ve formě granulátu, se zavádí do vstřikovacího stroje a vstřikovací jednotkou postupuje směrem k formě. Během tohoto procesu je materiál roztaven teplem a třením. Roztavený plast se potom vstřikuje do formy při velkých rychlostech. Cyklus vstřikování se označuje jako výstřik. Doba vstřikování je obtížné přesně spočítat v důsledku složitého a měnícího se toku roztaveného plastu do formy. Čas vstřikování však lze odhadnout podle objemu výstřelu, vstřikovacího tlaku a vstřikovací síly. K výpočtu časů, tlaků se používají analýzy v systémech CAE, např Autodesk Moldflow.

Chlazení
- Roztavený plast, který je uvnitř formy, se začne ochlazovat, jakmile se dostane do kontaktu s vnitřními povrchy formy. Jak se plast ochladí, ztuhne do tvaru požadované součásti. Během chlazení však může dojít ke smrštění součásti. Dotlak ve fázi vstřikování umožňuje, aby do formy proudil další materiál a snížilo se množství viditelného smrštění. Forma nemůže být otevřena, dokud neuplyne požadovaná doba chlazení. Doba chlazení může být odhadnuta z několika termodynamických vlastností plastu a maximální tloušťky stěny součásti.

Vyhazování - Po uplynutí dostatečného času může být ochlazená část vyhozena z formy pomocí vyhazovacího systému, který je připojen k pohyblivé polovině formy. Když je forma otevřena, je použit mechanismus pro vyhození součásti z formy. Při vyhození součásti musí být vynaložena síla, protože během ochlazování se část smrští a přilne k formě. Jakmile je součást vyhozena, forma může být uzavřena pro další vstřikování materiálu.

Po cyklu formování vstřikováním je obvykle zapotřebí nějaké následné zpracování. Během ochlazování materiál v kanálech formy ztuhne vtok. Tento přebytečný materiál, spolu s jakýmkoli vzniklým přetokem, musí být z dílu oříznut. U některých typů materiálů, jako jsou termoplasty, může být odpadový materiál, který je výsledkem tohoto ořezávání, recyklován. Kvůli určité degradaci vlastností materiálu musí být recyklovaný materiál smíchán se surovinou ve správném poměru, aby bylo možné materiál znovu použít při procesu vstřikování.

zdroj: https://injectionmouldingworld.com/

Komentáře