Stereolitografie (SLA)

Nejčastěji používanou technologií ve výrobních procesech je stereolitografie (SLA). Tato technologie využívá nádobu na fotopolymerovou pryskyřici vytvrditelnou ultrafialovým zářením a ultrafialový laser k vytváření vrstev objektu po jedné vrstvě. Pro každou vrstvu laserový paprsek obkresluje průřez dle 3D dat. Takto vytvrzuje vrstvu na povrchu kapalné pryskyřice. Vystavení ultrafialovému laserovému světlu vytvrzuje a zpevňuje pryskyřici a spojuje jej s vrstvou níže.

Po vysledování vzoru klesá plošina o vzdálenost rovnající se tloušťce jedné vrstvy, obvykle 0,05 mm až 0,15 mm (0,002 ″ až 0,006 ″). Potom tryska naplněná pryskyřicí potáhne výrobek čerstvým materiálem. Na tomto novém povrchu kapaliny je vytvrzena další vrstva, která spojuje předchozí vrstvu. Tento způsob vytváří kompletní trojrozměrný objekt. Stereolitografie vyžaduje použití podpůrných struktur, které slouží k připevnění součásti k plošině a k držení objektu, protože se vznáší v nádrži naplněné tekutou pryskyřicí. Tyto podpory jsou odstraněny ručně po dokončení objektu.

Tuto techniku ​​vynalezl v roce 1986 Charles Hull, který v té době také založil společnost 3D Systems.


Komentáře