Typy 3D tiskových technologií a procesů

Existuje několik způsobů, jak rozdělit 3D tisk. Všechny tyto typy technologií jsou aditivní a liší se hlavně ve způsobu vytváření vrstev, které vedou k vytvoření objektu.

Některé metody používají k vytlačování vrstev roztavený nebo změkčený materiál. Jiní vytvrzují foto-reaktivní pryskyřici pomocí UV laseru (nebo jiného podobného světelného zdroje) vrstvu po vrstvě.

Přesněji: od roku 2010 Americká společnost pro testování a materiály (ASTM) „ASTM F42 - Aditivní výroba“ vyvinula sadu standardů, které klasifikují procesy aditivní výroby do 7 kategorií podle Standardní terminologie pro technologie aditivní výroby. Těmito sedmi procesy jsou:

1. Vat Photopolymerisation
Stereolithography (SLA)
Digital Light Processing (DLP)
Continuous Liquid Interface Production (CLIP)
2. Material Jetting
3. Binder Jetting
4. Material Extrusion
Fused Deposition Modeling (FDM)
Fused Filament Fabrication (FFF)
5. Powder Bed Fusion
Multi Jet Fusion (MJF)
Selective Laser Sintering (SLS)
Direct Metal Laser Sintering (DMLS)
6. Sheet Lamination
7. Directed Energy Deposition

Komentáře