Výhody horkých vtoků

Přestože bude existovat potřeba studených vtoků, výhody používání horkých vtoků jsou tak velké, že budou stále více běžnou technologii pro formy. Klíčové výhody jsou:


Eliminace studeného vtoku
S materiály, které se stávají sofistikovanějšími a dražšími, se ve studených vtocích stává drahý odpad. Ať už lze vtok znovu použít - a v mnoha lékařských a potravinářských aplikacích to nemohou - reczklace a skladování je nákladné, hlučné a prašné. Při vysokorychlostních formách by odpad a recyklace byly obrovské problémy. Při používání horkých vtoků tyto problémy s recyklací a souvisejícími náklady neexistují.

Snížení doby cyklu / nižší náklady na zpracování
V mnoha případech je hmotnost chladicího kanálu až polovina celkové hmotnosti výstřiku a obvykle mnohem tlustší v řezu než tloušťka stěny vystříknuté součásti. Vypuštění studeného vtoku zkrátí dobu cyklu, protože doba chlazení je řízena nejsilnější částí. Kromě toho příprava nové dávky plastu bude trvat kratší dobu.

Vylepšená účinnost formovacího systému
Spuštění je jednodušší, protože po každém výstřiku nemusíme odstraňovat žádné ztuhlé kanály. V horkých vtocích je forma připravena ke spuštění, když systém dosáhne provozní teploty. U systémů s horkými vtoky lze také obecně použít nižší vstřikovací tlaky.

Optimální kvalita dílů
Odstranění studeného vtoku poskytne lepší podmínky plnění a dotlaku. Pokud plast protéká studeným vtokem, ztrácí teplo - způsobuje to tlakové ztráty, které mohou mít za následek skvrny a nedostatečně naplněné součásti. Na druhé straně horké vtoky udržují vyvážený tok taveniny při konstantní teplotě ze vstupu do horkého vtoku až ke konci trysky, aby se zcela vyplnily a zabalily dutiny.

Automatizace formování
Stále více společností automatizuje vstřikování plastů. To zase zvyšuje potřebu velmi přesných plastových dílů. Formy s horkými vtoky mají pro použití s ​​automatizací jednoznačnou výhodu, protože kromě rozměrové konzistence nejsou přítomny žádné kanály, které by se zamotaly do mechanismů robotů, dopravníků, montážních strojů atd.

Pružnost designu
Velkou výhodou horkých vtoků, o nichž je psáno jen velmi málo, je schopnost lokalizovat vstup v celé řadě bodů na součásti. Díky použití horkých jehel, ventilových bran umožňují horké vtoky umístění vtoku na nejvýhodnějším místě pro optimální plnění a / nebo estetiku součásti.

Vyvážený tok taveniny
Výhodou toku, kterou mají horké vtoky, je to, že kanály jsou v oddělených, externě zahřívaných rozdělovačích, které jsou izolovány od okolních formovacích desek. Na rozdíl od desky se studenými žlaby může být horký rozdělovač navržen tak, aby měl průtokové kanály na více úrovních, aby se zajistilo, že polymer proudí stejnou délkou z trysky vstřikovacího stroje do každé dutiny se stejnými profily a průměry kanálů a tlakovou ztrátou. Jinými slovy, plast dosáhne každé dutiny - ať už jsou dvě nebo 96 - se stejným tlakem a teplotou. Tato navržená regulace teploty a tlaku je zvláště výhodná pro polymery, které mají úzká pracovní okna.

zdroj: https://www.moldmakingtechnology.com/

Komentáře