Výroba PET lahví


Výroba PET lahví


PET lahve se vyrábějí vyfukováním. Vyfukování dutých výrobků zahrnuje sled
opakujících se operací, sloužících k výrobě polotovaru (parizonu), ze kterého se potom
v uzavřené formě zhotoví dutý výrobek účinkem vnitřního přetlaku. Za dutý výrobek se
považuje výrobek s vnitřní dutinou, ze které nelze vyjmout tuhé jádro obvyklým způsobem.
Pozn:. Vyfukováním lze zpracovávat všechny materiály, které procházejí vysokoviskózním
stavem a mají při vyfukovacích teplotách dostatečnou tažnost.
Vyfukovací cyklus:
Vyfukovací cyklus závisí na způsobu přípravy parizonu, který je možno vytlačovat
nebo vstřikovat. Při vytlačování má parizon tvar krátké hadice, kdežto při vstřikování má tvar
odvozený od tvaru výrobku. Podle toho se rozlišuje vytlačovací vyfukování (menší výrobky)
a vstřikovací vyfukování. Oba způsoby jsou plně automatizovány.
Příprava parizonu:
Příprava parizonu vstřikováním je omezena jen na duté výrobky s hrdlem. Tloušťka
stěny parizonu se řeší s ohledem na protažení v jeho jednotlivých částech při vyfukování do
konečného tvaru.
Poměry ve vyfukovací formě:
Parizon uzavřený ve vyfukovací formě se vyfukuje vzduchem o tlaku 04 – 0,6 MPa.
Pro tento tlak musí být dimenzována uzavírací síla. Svary bývají u dna a u hrdla
vyfukovaného výrobku.
Při vyfukování se původní tloušťka stěny parizonu mění na tloušťku stěny hotového
výrobku. Ve formě po vyfouknutí dochází k chlazení. Chlazení se dosahuje také chlazením
z vnitřní stěny dutého výrobku. Používá se k tomu například rozptylované vodní mlhy.
Přebytečná vlhkost se potom odstraní odpařením až po vyjmutí z formy teplem, které je ještě
obsažené ve výrobku.

Komentáře