Vytváří hoření plastů toxické výpary?

Vytváří hoření plastů toxické výpary?

NE. Spotřebitelský odpad je z velké části tvořen potravinovými obaly nebo polyethylenovými sáčky. Chemickou strukturu polyethylenu tvoří pouze atomy uhlíku a vodíku. Každý, kdo má za sebou elementární chemii, bude vědět, že spalování molekulárního řetězce vodíku uhlíku vytvoří oxid uhličitý a vodní páru.

Výrobek vyrobený z PVC, když hoří v otevřeném ohni, bude emitovat výpary chlorovodíku, které jsou štiplavé. Ve skutečnosti má tato vlastnost jedinečnou výhodu v zpomalení šíření plamene, když je použit jako plášť v napájecích kabelech. Obvykle jsou produkty PVC nebo spotřebitelské balení v komunálním odpadu velmi vzácné.


Komentáře