Design tip - podřezání - vstřikováníPosuňte dělící rovinu, pokud je to potřeba


Pokud narayíte při designu na místo, které by nebylo možné vyhodit z formy bez použití bočního odformování, tak je nejlepší možnost hledat jestli je možné posunout dělící rovinu a upravit model tak, aby se forma obešla bez bočního odformování a nezvyšovala cenu formy.Slovníček pojmů pro vstřikování


Slovníček pojmů pro vstřikování

Cavitydutina formy
CNC (Computer Numerical Controlled)obrábění numericky řízeným strojem
Corejádro (střed) formy
Cycle timedoba trvání cyklu
Draft angleúhel úkosu
EDM (Electrical Discharge Machining)korekce geometrického tvaru formy využitím grafitové nebo měděné elektrody
Ejection systemvyhazovací soustava
Ejector pinsvyhazovač
Inflow systemvtoková soustava (cold point inflow – studený vtok, hot point inflow – teplý vtok)
Injectionvstřikování
Insertvložka
Moldingvstřikování plastů
Mold (US), Mould (GB)forma
Mold lifeživotnost formy
Moveable platenposuvná vložka
Multiplicitynásobnost formy (počet otisků)
Nitringnitrace – chemický proces používaný ke zvýšení tvrdosti materiálu formy
Gate, Nozzlevstup, vstřikovací tryska
HRCstupnice tvrdosti materiálu podle Rockwella
Partdíl
Parting linedělící křivka
Polishingleštění, poslední fáze opracování formy
Ribžebro
Short shotzmetkový výlisek
Shot cyclecyklus (čas, doba) vstřiku
Shrinkagesesednutí pochy
Sliderposouvač
Shrink Markstopa po sesednutí
Spruevtok, licí kanál
Tempering of the moldkalení formy
Undercutpodřezání
Wall thicknesstloušťka stěn

Ostré hrany musí být zaoblené (konstrukce vstřikovaných výrobků)

Zaoblení hran

Konstantní tloušťka stěny se aplikuje také na místa hran, rohů, kde je nutné hrany zaoblit, abychom se vyhnuli ostrým hranám a problémům při vstřikování, problémům s tokem materiálu.

Pro vnitřní hrany použijte rádius alespoň 0.5 x tloušťka materiálu. Pro externí hrany, použijte rádius stejný jako pro vnitřní rádius a připočtěte tloušťku materiálu. 

Ostré rohz jsou nejvíce náchylné na vady výstřiků. 

Add wide radii to all edges to maintain uniform wall thickness and avoid defects
Pro nejlepší tok volte rádius:
Vnitřní hrana 0.5x tloušťka materiálu.
Vnější hrana 1.5x tloušťka materiálu.

Používejte konstantní tloušťku dílu (konstrukce vstřikováných dílů)

Používejte konstantní tloušťku dílu

Používejte na celém díle stejnou tloušťu materiálu (pokud je to možné) and vzvarujte se tlustých stěn. Nedodržení tohoto postupu může vést k celé řadě chyb při vstřikování a nedostatečné kvallitě výsledného dílu.

Pokud potřebujete změnit tloušťku stěny na modelu, tak to vždy designujte tak, aby byl přechod co nejvíce postupný a ne skokový.
Doporučená tloušťka vstřikovaných výrobků

Připravujete design výrobku, který bude vyráběn vstřikováním, tak pro Vás určitě bude tato tabulka přínosná. Zde je seznam doporučených tloušťek dle jednotlivých materiálů:


MateriálDoporučená tloušťka stěny [mm]Doporučená tloušťka stěny [palce]
Polypropylene (PP)0.8 - 3.8 mm0.03'' - 0.15''
ABS1.2 - 3.5 mm0.045'' - 0.14''
Polyethylene (PE)0.8 - 3.0 mm0.03'' - 0.12''
Polystyrene (PS)1.0 - 4.0 mm0.04'' - 0.155''
Polyurethane (PUR)2.0 - 20.0 mm0.08'' - 0.785''
Nylon (PA 6)0.8 - 3.0 mm0.03'' - 0.12''
Polycarbonate (PC)1.0 - 4.0 mm0.04'' - 0.16''
PC/ABS1.2 - 3.5 mm0.045'' - 0.14''
POM (Delrin)0.8 - 3.0 mm0.03'' - 0.12''
PEEK1.0 - 3.0 mm0.04'' - 0.12''
Silicone1.0 - 10.0 mm0.04'' - 0.40''Chyby při vstřikování - vstřikované díly jsou křehké (6. díl)

Proč jsou vstřikované díly křehké?
 • vstřikovací forma je příliš studená / horká.
 • Rychlost vstřikování je příliš vysoká.
 • vstup nebo průtokový kanál jsou příliš malé.


Co dělat:
 • Zvyšte teplotu materiálu / vstřikovací formy.
 • Snižte rychlost vstřikování.
 • Zvětšit vstup nebo průtokový kanál.


Chyby při vstřikování - Proč nastává že skutečná teplota nedosáhne požadované hodnoty (5. díl)

Proč nastává že skutečná teplota nedosáhne požadované hodnoty?

 • Topný výkon nepokrývá tepelné ztráty pro podpěrné prvky, středové kroužky a vstupní pouzdro.
 • Zahřívání trysek při kontaktu se vstřikovací formou.


Co dělat:

 • Ověřte správnou instalaci Hot Runner systému ve formě.Chyby při vstřikování - nestabilní hodnota teploty (4. díl)

Proč nastává nestabilní hodnota teploty?
 • Vadný senzor.
 • Nestabilní kontakt systému, synchronizace s vstřikovací cyklus.


Co dělat:
 • Zkontrolujte regulátor teploty
 • Nevhodná poloha senzoru.
 • Ověřte správné rozměry sestavy.Chyby při vstřikování - zamrzávání vstupu materiálu (3. díl)

Proč nastává zamrzávání vstupu materiálu?

 • vstupní špička je příliš malá
 • Příliš velké kontaktní plochy.
 • Cizí těleso ve vstupu materiálu
 • Vadný senzor nebo topení.
 • Ochlazování ve styku s formou.
 • Nepravidelný vstřikovací cyklus.


Co dělat:
 • Zkontrolujte, zda není nachlazen / není plastifikován materiál.
 • Zkontrolujte vstřikovací formu a teploty.
 • Zkontrolujte přítomnost cizího materiálu.
 • Zkontrolujte regulátor teploty.
 • Teplota formy je příliš nízká.Chyby při vstřikování - únik / prosakování materiálu (2. díl)

Proč nastává únik materiálu?
 • Teplota je příliš vysoká. 
 • Gate je příliš velký. .
 • Máte matná místa kolem vstupu materiálu nebo na ostrých hranách.
 • Kontaktní povrchy jsou příliš malé. 


Co dělat:

 • Zkontrolujte teplotu
 • Zkontrolujte tlak
 • Vyměňte špičky trysek


Chyby při vstřikování - matné místa okolo vstupu materiálu nebo ostrých hran (1. díl)

Proč nastávají matné místa okolo vstřikovacích bodů nebo ostrých hran:

 • Rychlost vstřikování je příliš rychlá
 • Nízká teplota taveniny
 • Nerovnoměrná a současně nízká teplota taveniny
 • Rychlost tavení je příliš vysoká
Co dělat, aby se problém vyřešil?

Upravit profil rychlosti vstřikování na - pomalý -> střední -> rychlý.
Zvyšte vstřikovací tlak.
Zvyšte teplotu formy.
Výrazně snížit rychlost vstřikování před tím než proud taveniny dosáhne ostrých hran ve formě.


Výhody a nevýhody horkých vtoků

Výhody:

 • Kratší doba cyklu: Plast proudí rychleji než ve studeném vtoku a není nutné čekat na ochlazení sekce vtoku. 


 • Úspora nákladů: Ve formě studeného vtoku se ztuhlá sekce vtoku vysune spolu s dílem. Plýtvá se surovým plastem. Systém horkého vtoku vám může pomoci ušetřit náklady na tuto sekci. Pokud je plast drahý, ekonomický efekt není malý.


 • Vyšší kvalita: Teplo lze rovnoměrně regulovat v horkém vtoku, roztavený plastový tok do dutiny teče symetricky, vyváženě. Hotová část má lepší povrchovou úpravu, méně značek a menší deformaci.


 • Pokročilá technologie: Mnoho vyspělých technologií je vyvíjeno na základě systému horkých vtoků, jako např. vícekomponentní vstřikování, ..


Další výhody horkých běžců:

 • horké vtoky jsou k dispozici pro formy s jednoduchými i více dutinami
 • lze použít s většinou plastových materiálů a konstrukcí dílů
 • lze snadno udržovat
 • sníží počet pohyblivých desek ve formě
 • lze použít s designem formy s malou roztečíNevýhody:

 • Vyšší náklady na nástroje: Složky horkého běžce jsou mnohem dražší než studený vtok. Pokud množství výrobku není vysoké, nemusí to být ekonomické řešení.


 • Obtížné obráběcí procesy: Systém horkých vtoků vyžadují vysokou přesnost součástí. Většina částí nástroje musí být velmi přesná.


 • Komplikovaný provoz a opravy: Ve srovnání se studeným vtokem je horký vtok obtížně  opravitelný.


Jaké jsou výhody a nevýhody vstřikování

Výhody vstřikování


 • Proces vstřikování zajišťuje rychlou výrobu při vysokém výkonu.
 • Vzhledem k tomu, že se proces zaměřuje hlavně na stroje, jsou náklady na pracovní sílu nižší než jiné výrobní procesy.
 • Design je známý jako velmi flexibilní, protože lze použít více materiálů současně a můžete použít celou řadu barevných materiálů.
 • Jelikož jsou vyráběné díly identické, je dobrá konzistence záručena.
 • Díky flexibilitě vstřikování plastů mohou stroje vyrábět i ty nejmenší díly a přitom ponechat co nejmenší možný postprodukční odpad.


Nevýhody vstřikování

 • Jednou z mála nevýhod pro vstřikování je, že mohou být vysoké počáteční náklady na nástroje a strojní vybavení.
 • Pokud chcete vyrábět součásti s malým objemem, pak malé série dílů mohou finančně neefektivní.
 • Je důležité si uvědomit, že existuje několik konstrukčních omezení pro vstřikování plastů.


TEORIE SVAŘOVÁNÍ, DRUHY SVAŘOVÁNÍ

  TEORIE SVAŘOVÁNÍ, DRUHY SVAŘOVÁNÍ Svařování ·          Metoda kterou vytvořím nerozebiratelné spojení dvou částí kovů pomocí tepla při tep...