Slovníček pojmů pro vstřikování


Slovníček pojmů pro vstřikování

Cavitydutina formy
CNC (Computer Numerical Controlled)obrábění numericky řízeným strojem
Corejádro (střed) formy
Cycle timedoba trvání cyklu
Draft angleúhel úkosu
EDM (Electrical Discharge Machining)korekce geometrického tvaru formy využitím grafitové nebo měděné elektrody
Ejection systemvyhazovací soustava
Ejector pinsvyhazovač
Inflow systemvtoková soustava (cold point inflow – studený vtok, hot point inflow – teplý vtok)
Injectionvstřikování
Insertvložka
Moldingvstřikování plastů
Mold (US), Mould (GB)forma
Mold lifeživotnost formy
Moveable platenposuvná vložka
Multiplicitynásobnost formy (počet otisků)
Nitringnitrace – chemický proces používaný ke zvýšení tvrdosti materiálu formy
Gate, Nozzlevstup, vstřikovací tryska
HRCstupnice tvrdosti materiálu podle Rockwella
Partdíl
Parting linedělící křivka
Polishingleštění, poslední fáze opracování formy
Ribžebro
Short shotzmetkový výlisek
Shot cyclecyklus (čas, doba) vstřiku
Shrinkagesesednutí pochy
Sliderposouvač
Shrink Markstopa po sesednutí
Spruevtok, licí kanál
Tempering of the moldkalení formy
Undercutpodřezání
Wall thicknesstloušťka stěn

Komentáře

Okomentovat