Zrcadlení součásti v Solidworks

Vytvoření „ozrcadlené verze“ součásti.

Nejprve klepněte na rovinu, která bude použita jako zrcadlící plocha.

Vložit => Zrcadlit část…. (Zrcadlená část bude nyní uložena jako samostatný soubor).

Tento soubor je propojen s původním souborem a zrcadlená část bude automaticky aktualizována při změně původní části.
Komentáře