Nýtování

 

Nýtování

Nýtování představuje nerozebíratelné spojení dvou nebo více strojních dílců (součástí) prostřednictvím nýtů.

Druhy nýtů:
- Rozlišujeme několik základních druhů nýtů. Nýt svírá spojení tak, že tření mezi nimi a hlavními nýty  zabraňuje jejich vzájemné posunutí. Nýty tak můžeme rozdělit na plné a duté, přičemž plné nýty se vyrábějí z měkké oceli, mědi mosazi, hliníku i jiných materiálů.

Základní nýtové spoje:
1) Jednořadý
2) Dvouřadý – rovnoběžný, střídavý
3) Se stykovou deskou
- Existuje ovšem i celá řada dalších nýtovaných spojení, jako jsou spoje (třířadé, profilové u nichž se plechy nebo uhelníky nýtují k profilům např. (U, L, V).

Postup při nýtování:
- Při nýtování používáme obvykle kladivo, ocelovou podložku (případně kovadlinu),
podpěrný hlavičkář a zatahovák, a nebo nýtovací kleště.
Kladivem se nejprve tluče na zatahovák, a následně se pěchuje část nýtu vyčnívající z díry, přičemž se vyková přibližný tvar nýtové hlavy. Hlava nýtu se pak dokončí závěrným hlavičkářem. K utěsnění nýtových spojů se používá tzv. tužlíků.

Závady nýtového spoje:
- Nedostatečně stažený drát, nedosednutí přípěrné hlavy, pokřivení nýtů v důsledku malého průměru, deformace nýtů z důvodu špatné souososti děr.

Komentáře