Výroba hutních polotovarů

 

Výroba hutních polotovarů

Válcování - kontinuální proces,  při kterém se tvářený materiál mezotáčejícím spracovnímválci zpodmínepřevažujícího všestrannéh tlaku lcovaný  materiá s mez válci  deformuje šk s snižuje, materiál se prodlužuje a současně  rozšiřuje a mění se i rychlost, kterou válcovaný materiá z válcovací  stolice  vystupuje Mezer mez pracovním válci  j menší  než vstupní  rozmě materiálu lcování  s provádí  z tepl  z studena Výsledkem proces j vývalek Podl směru který válcovaný  materiá prochází  pracovními válci,  válcování  lím n podélné příčné   kosé Proces válcování  j umož je v důsledk tření  mez pracovním válci  a  válcovaným materiálem.

Válcovací stolice -Válce válcovacích stolic jsou buď hladké nebo kalibrované. Svými čepy jsou uloženy
v ložiskách stojanu. Práce se zpravidla nedokončí v jedné válcovací stolici. Bývá proto uspořádáno několik stolic vedle sebe nebo za sebou.

Válcování profilů - válcují  se  na  profilových  válcovacích  stolicích.  Válcovaný  materiál  prochází  postupně  kalibry, které se zmenšují, aniž se válce k sobě přibližují. Poslední kalibr má tvar požadovaného profilu.

     Výroba trubek - Ocelové trubky jsou buď svařované (švové) nebo bezešvé.

Trubky svařované - vyrábí se z pásové oceli. Okraje se svaří na tupo, přeplátováním nebo ve šroubovici.
Trubky bezešvé - vvrábí se válcováním způsobem Mannesmann nebo Stiefel.

Válcování plechů - plechy se válcují ve válcovacích stolicích s hladkými válci z plochých předvalků (ploštin). Nejprve se válcuje napříč, aby se dosáhlo potřebné šířky plechu. Potom se plech otočí o 90° a válcuje se na   délku.   Tím   se   dosáhne   stejnoměrné   tloušťky   a   rovnoměrnějších   vlastností   materiálu   v podélném i příčném směru válcování. Vyrábějí se plechy tlusté (nad 4mm) a tenké (pod 3.5mm). Mohou být pocínované, pozinkované, poolověné nebo lakované. Plechy s hladkým povrchem, velkou přesností a dobrými mechanickými vlastnostmi, se dokončují válcováním za studena. Výchozím polotovarem jsou pásy válcované za tepla.

Válcování drátů Drát nad 5mm se válcuje (pod 5 mm se vyrábí tažením) na speciálních válcovacích stolicích za tepla. Válcovací tratě jsou kontinuální.

Komentáře