Definice pojmu robot, průmyslového robotu, manipulátoru, základní pojmy, terminologie, základní části PRaM

 

Definice pojmu robot, průmyslového robotu, manipulátoru, základní pojmy, terminologie, základní části PRaM
DEFINICE POJMU ROBOT
Je automatický nebo počítačem řízený integrovaný systém, schopný autonomní, cílově orientované interakce s přirozeným prostředím, podle instrukcí od člověka. Tato interakce spočívá ve vnímání a rozpoznání tohoto prostředí a v manipulování s předměty, popř. v pohybování se v tomto prostředí.
Robot je zařízení, které se vyznačuje různými vlastnostmi:
1.      manipulační schopnost - schopnost uchopovat objekty, přenášet je a vykonávat na nich úpravy.
2.      Univerzálnost - zařízení neslouží jen k jednomu účelu, ale po změně programu, i pro jiné účely.
3.      vazba s prostředím – možnost vnímání prostředí pomocí čidel (senzorů)
4.      autonomnost chování - schopnost automatického vykonávání složitých operací podle určitého programu.
5.      Prostorová soustředěnost jednotlivých složek - v rámci možností do jediného celku. V některých případech je mobilita robota jedním z konstrukčních požadavků.
Generace robotů - Podle míry inteligence se průmyslové roboty rozdělují do vývojových generací
nultá generace– jsou zde zařazeny manipulátory a roboty zpravidla bez zpětné vazby
1. generace– jedná se o roboty s programovým řízením
2. generace– jsou roboty vybavené vnímáním.
3. generace– zahrnuje inteligentní roboty.
PRŮMYSLOVÝ ROBOT - Průmyslový robot je autonomně fungující stroj, který je určený k reprodukci některých pohybových a duševních funkcí člověka při vykonávání pomocných a základních výrobních operací bez bezprostřední účasti člověka.
Neprůmyslové roboty – robotický vysavač, Bezpilotní letoun, měsíční vozidlo
MANIPULÁTOR - je manipulační zařízení vybavené chapadly, nebo nástroji pracující ve vícero pohybových osách, v pevně stanoveném programu.
O tom zda jde o průmyslový robot či manipulátor, je třeba rozhodnout na základě úrovně inteligence, tj. úrovně jeho řídicího systému.

Průmyslový robot X Manipulátor - průmyslové roboty jsou funkčně podobné manipulátorům, ale hlavní rozdíl je v pružné programovatelnosti robota. Manipulátor vykonává technologický cyklus v pevně stanoveném programu.

ZÁKLADNÍ ČÁSTI PRaM
- pohon, řízení, odměřovací ústrojí, kinematický systém, chapadlo nebo technologická hlavice
Rameno - je pevná část robotu
Kloub - je část robotu, která umožňuje volný pohyb dvou ramen, které spojuje
Chapadlo - je část manipulátoru sloužící k uchopovaní nebo namontovaní dalších nástrojů
Základna - je část manipulátoru, která je pevně spojená se zemí
Kinematická dvojice - je dvojice ramen spojených kloubem
Pohony PRaM :
Mechanické, elektrické, pneumatické, hydraulické

Komentáře