GEOMETRIE BŘITU NÁSTROJE

 

GEOMETRIE BŘITU NÁSTROJE
Obrábění: 
·        Metoda, která umožnuje dát konečnému výrobku přesný tvar, rozměry a jakost povrchu.
·        Forma úběru materiálu je třísková
Obrábění dělíme:

·        Soustružení, Frézování, Vrtání, Broušení, Nekonvenční metody obrábění
Řezný nástroj

Aktivní prvek obrábění, obsahuje činnou číst – břit, ten má tvar klínu a je ohraničen plochou čela a hřbetu. Jejich průsečnice je ostří. Část, za kterou se nástroj upíná, je ustavovací/upínací plocha.

 


Nástrojové úhly


Úhly v rovině měření N

Úhly v rovině měření Z
 

Úhly v rovině měření M
 

Základní rovina Z – rovnoběžná s ustavovací plochou nože. U rotačních nástrojů je to rovina rovnoběžná s rovinou prokládající osu nástroje.
Rovina řezu N – kolmá k rovině základní „Z“
Rovina měření M – kolmá k oběma předcházejícím rovinám.

Úhly a roviny mají význam z hlediska konstrukce nástroje, jeho výroby a ostření.


Komentáře