JEMNÉ A DOKONČOVACÍ METODY OBRÁBĚNÍ (abrazivní metody obrábění)

  JEMNÉ A DOKONČOVACÍ METODY OBRÁBĚNÍ (abrazivní metody obrábění)

·        Nástroje s nedefinovanou geometrií břitu
·        Použití u součástí, u kterých jsou kladeny vysoké požadavky na přesnost tvaru a rozměrů a drsnost povrchu obrobených ploch
·        Způsoby: Broušení, honování, leštění, lapování, superfinišování
  
Broušení
·         Obrábění mnohabřitým nástrojem tvořeným zrny brusiva s nedefinovanou geometrií břitu, která jsou spojena pojivem
·        Hl. metoda dokončovacího obrábění ve strojírenské výrobě
·        Hl. znaky broušení: nepravidelný úběr třísky, nestejné a velké záporné úhly čela jednotlivých zrn brusiva, poměrně slabé upevnění zrna v pojivu brousícího kotouče (dochází k samovolnému uvolňování = samoostření), malé průřezy třísek, vysoké hodnoty řezné rychlosti(30-100 m/s), krátká doba záběru zrn brusiva s obrobkem, velké množství vzniklého tepla (nutnost kvalitního chlazení jinak jsou negativní tahové napětí), zanášení pórů nástroje třískami (s otupováním vede ke ztrátě řezivosti)
·        Dle tvaru obr. Povrchu a způsobu jeho vytvoření se dělí: rovinné, do kulata, na otáčivém stole, tvarové, kopírovací, v kluzných opěrkách…
·        Dle aktivní části nástroje dělíme: obvodové broušení X čelní broušení
·        Dle vzájemné polohy nástroje a obrobku: vnitřní X vnější
·        Dle hl. pohybu posuvu stolu vzhledem k nástroji: axiální X tangenciální X radiální X zapichovací obvodové/čelní
·        Nástroje mat.: Al2O3,
Diamant, KNB, SiC,
Honování
·        

 
Dokončovací metoda obrábění, obráběný mat. se odebírá abrazivním účinkem brusiva honovacích kamenů a lišt nebo kartáčků, upevněných v honovací hlavě
·        Nejčastěji pro dokončování vnitřních válcových ploch
·        Na kalené i nekalené oceli, litiny, Al slitiny, neželezné kovy, slinuté karbidy, tvrdé povlaky,..
·        Princip spočívá v broušení jemným brusivem při malých řezných rychlostech, s intenzivním využitím řezných kapalin(chlazení)
·        Honovací hlava vykonává složený šroubovitý pohyb, kdy se dráhy zrn brusiva překrývají a na honovaném povrchu se objevují charakteristické křížové stopyLeštění
·        Hlavně kvůli zpelšení vzhledu povrchu výrobků
·        Odstraňování mikronerovností, povrchových nečistot a zvyšování jakosti povrchu – nezvyšuje se tvarová a rozměrová přesnost
·        Nástroje – textilní nebo plstěné kotouče, na jejichž povrchu se nanášeni velmi jemné brusivo ve formě emulze nebo pasty

Lapování
·        Dokončovací metoda obrábění, kterou se dosahuje nejvyšší rozměrové přesnosti a nejmenší drsnosti povrchu obrobené plochy
·        Používá se pro dokončování vnějších i vnitřních rovinných, válcových a tvarových ploch
·        Lapováním  lze dokončovat měkké i tvrdé materiály
·        Zvláštní druh velmi jemného broušení volným brusivem, které se přivádí mezi vzájemně se pohybující lapovací nástroj a obrobek
·        Nevýhodou je velká pracnost, malá produktivita a vysoké náklady na jednotku plochy

Superfinišování
·        Vysoce produktivní metoda dokončovacího obrábění vnějších a vnitřních rotačních , tvarových a rovinných ploch s vysokou přesností a nízkou drsností povrchu
·        Součásti z kalených i nekalených ocelí, slitin těžkých kovů, litin a plastů
·        Jde o zvláštní druh broušení, kdy se z dokončovaného povrchu odřezávají vrcholky nerovností velmi jemnými zrny superfinišovacích kamenů
·        Řezný pohyb vzniká superpozicí rotačního pohybu a kmitavého přímočarého posuvového pohybu nástroje
·        Kameny jsou přitlačovány silou k obrobku, která v průběhu klesá (v důsledku rostoucího nosného podílu povrchu obrob. plochy), až kameny začnou ,,plavat“ a řezný proces se zastaví

Komentáře