Kmitání technologické soustavy, vliv na jakost výrobku

 

 Kmitání technologické soustavy, vliv na jakost výrobku
Obráběcí stroj, nástroj a obrobek tvoří obráběcí systém se složitými dynamickými charakteristikami, a proto zde v průběhu řezného procesu téměř vždy vzniká kmitání
·       Zhoršuje kvalitu obrobené plochy (vznik vlnitosti, zhoršená drsnost povrchu, úchylky tvaru)
·       Zvyšuje intenzitu opotřebení nástroje (může způsobit vylamování břitu, nebo i celkovou destrukci nástroje)
·       Urychluje opotřebení součástí obráběcího stroje
·       Zhoršuje pracovní prostředí (vysoké tóny nebo silný hluk)
Podle zdroje budících sil rozeznáváme:         - vlastní kmitání
                                                                        - vynucené kmitání
                                                                        - samobuzené kmitání
Vlastní kmitání
Kmitání částí soustavy vlastními kmity, utlumí se vlivem odporů, proto se zanedbává
Vynucené kmitání
Vzniká, pokud na danou soustavu působí periodicky proměnlivá budící síla. Jeho charakteristickým znakem je že frekvence kmitání so shoduje s frekvencí této síly.
Vynucené kmitání technologické soustavy může být:
1. Kmitání, které není vyvolané řezným procesem, ale pramení z technologické soustavy
Pramení z:       - nevyváženosti rotujících součástí
                        - přímočarých vratných pohybů součástí
2. Kmitání vyvolané vlastním řezným procesem
- přerušovaný řez (např. soustružení hřídele s drážkou)
- kolísání hloubky řezu (např. soustružení mnohohranu)3. Vynucené kmitání přenášené do technologické soustavy z okolí – ventilátory, kovací stroje
Samobuzené kmitání
Souvisí s řezným procesem a jeho nestabilitou. Projevuje se charakteristickým zvukem při obrábění, stopami na povrchu obrobené plochy, úchylkami tvaru obrobené plochy
Příčiny: - periodické uvolňování nárůstku
                        - periodická tvorba elementu třísky
                        - tvrdší složka ve struktuře materiálu obrobku
                        - Nepravidelný přídavek na obráběných plochách
                        - periodické opotřebení pracovní plochy brousícího kotouče

Komentáře