Kombinované pohony

 

Kombinované pohony

- Dají se chápat v rámci pohonu jedné pohybové jednotky nebo v rámci celého manipulátoru
- V první řadě jde o spojení elektromotoru přes kopírovací systém s hydromotorem a druhém případě jsou některé pohybové jednotky manipulátoru vybavené elektromotorem a jiné může být vybaveno tekutinovým (hydro nebo pneumatikou)
- Smyslem koncepce pohonu je soustředění výhodný vlastností různých druhů pohonů v jednom
- Kombinované pohony pracují s různými druhy nositeli energie a většinou se pod tímto označením rozumí kombinace bezprostřední blízkosti motoru
- Nejběžnější je elektrika vs. Pneumatický pohon, dá se vytvořit 6 různých typů kombinovaných typů pohonů
Elektrohydralické pohony -
Pneumohydraulické (hydropneumatické) vícekomorové systémy s dokonalým oddělením vzduchu a oleje, pohon je praktikován jen stlačeným vzduchem, dochází k pneumatickému rychle posunu…
-výhody: malá spotřeba energie, nižší počáteční náklady, životnost, minimální potřeba údržby, nízká hladina zvuku, vysoká frekvence zdvihu, přísun šetrný k nástrojům
Kombinovaný pohon uvažovaný v rámci celé konstrukce manipulátoru nebo robotu znamená uplatnění různých druhů primární energie na vstupu, je využíván u jednoúčelových provedení manipulátorů

POHONY SHRNUTÍ
A. elektrické pohony
krokové
- Výhody: snadno se řídí, nepotřebují spínač polohy (OFF / ON)
- Nevýhody: menší síla, větší rozměry, trhavý chod
stejnosměrné
- Výhody: snadno se řídí na polohu, miniaturizovateľné, velký výkon při malých rozměrech, vysoká dynamika, velký moment
- Nevýhody: vyšší cena, menší spolehlivost (komutátor)
Synchronní bez komutátoru
- Výhody: velká spolehlivost
- Nevýhody: komplikovanější řízení
Asynchronní s kotvou nakrátko
- Levné, spolehlivé, velké výkony, relativně snadno se řídí na rychlost (frekvenční měniče)
- Složitější řízení polohy

Komentáře