Kombinované a speciální hlavice PRaM

 

Kombinované a speciální hlavice PRaM

            Kombinované hlavice zpravidla zajišťují v rámci jedné konstrukce dvě a více technologických operací.
            Dokážou bezpečně uchopit a manipulovat s objektem a během manipulace provádět nesčetný počet technologických operací (obrábění, tváření, svařování) s následnou kontrolou.

+ více operací zaroveň                           - vyšší cena
                                                                        - omezené uplatnění (specializované případy)
Speciální hlavice
Jsou určené pro činnosti, které nejsou zastoupené v předcházejících kategoriích. Jedná se o činnosti, které můžou ohrožovat zdraví člověka (manipulace s radioaktivními látkami, doplňování paliva letadel atd.)

Komentáře