Magnetické úchopné hlavice PRaM

 

Magnetické úchopné hlavice PRaM

Používají se při manipulaci s objekty z feromagnetických materiálů. Pasivní magnetické úchopové hlavice jsou opatřeny úchopovými prvky tvořenými většinou tyčovými permanentními magnety, zatímco aktivní jsou vybaveny elektromagnety.
           
Velkou předností obou typů je snadné přizpůsobení úchopových prvků tvaru předmětu vhodným rozmístěním jednotlivých magnetů. Počtem a velikostí magnetů je možno přímo ovlivňovat i úchopovou sílu. Nevýhodou je možnost znečištění stykových ploch, na nichž se zachytávají zejména drobnější feromagnetické částečky, které pak mohou narušit polohu uchopovaného předmětu.
           
Pasivní úchopové hlavice jsou vhodné zejména pro uchopení drobnějších předmětů, kde není potřeba velké uchopovací síly, protože jinak vznikají problémy s uvolňováním uchopených předmětů. V nejjednodušším případě dochází k uvolnění uchycených předmětů stržením při zpětném pohybu hlavice. V případě že by hrozilo poškození strhávaného objektu se používají speciální vyhazovače ovládané obvykle pneumaticky. K uvolnění uchopených objektů lze použít i vyhazovače jiných konstrukcí jako např. pákový mechanismus ovládaný pneumatickým válcem.

            Aktivní úchopové hlavice jsou vybaveny elektromagnety zabudovanými do úchytných desek. Uvolnění objektu se provádí přerušením napájecího proudu.

Komentáře