Mechanické pohony PRaM, typy, výhody nevýhody, vlastnosti

 Mechanické pohony PRaM, typy, výhody nevýhody, vlastnosti


Mechanické pohony jsou charakteristické tím, že pohybový mechanismus pracovní hlavice není opatřen vlastním pohonem, ale je spojen s pohonem jiného zařízení. Nejčastěji je to pohon výrobního stroje. Pohon vlastního pohybového mechanismu bývá realizován pomocí spojovacích hřídelí, převodů ozubenými koly, řemeny nebo řetězy, pomocí pákových převodů a vaček.

Hlavní výhodou je jednoduchost a spolehlivost. Vedle přenosu energie plní i funkci řídící. Jejich tvarem a vzájemnou polohou jsou určeny velikosti pohybů a jejich návaznost. Pomocí vačkových a pákových mechanismů lze realizovat i velmi složité pohyby.

Nevýhodou je poměrně velká konstrukční složitost.

Mechanické konstrukční členy:
a) Kotoučová vačka, b) čelní vačka, c) válcová vačka, d) klikový mechanismus, e) ozubená tyč, 
f) řetězový převod
Používají se např. při konstrukci podavačů polotovarů u obráběcích strojů.
            

Komentáře