MECHANIKA TVORBY TŘÍSEK, DRUHY TŘÍSEK, TVORBA NÁRŮSTKU

 

MECHANIKA TVORBY TŘÍSEK, DRUHY TŘÍSEK, TVORBA NÁRŮSTKU
Mechanika tvorby třísky: 
Při vnikání břitu nástroje do obrobku je materiál odřezávané vrstvy značně namáhán a deformován. Deformace probíhá především v oblasti OMN.

·        1. oblast -  primární plastická deformace
·         2. oblast -  sekundární plastická deformace ( tato deformace vzniká v povrchové vrstvě mezi třískou a čelem nástroje )
·         3. oblast -  deformace v povrchové vrstvě dané obrobené plochy jež je přilehlá k hřbetu nástroje

Břit je tlačen do obrobku silou F a před a pod břitem se koncentruje napětí, které má za následek pružné a plastické deformace obráběného materiálu. Smykové napětí narůstá do té míry, až dojde k plastické deformaci materiálu před břitem nástroje. Pohyb pokračuje, proto dále roste plastická deformace a dochází k posunu a pěchování vrstev materiálu před břitem nástroje. Dojde k odstřižení segmentu třísky.
Velikost a tvar OMN závisí na:
·        Fyzikálních vlastnostech materiálu
·        Řezné rychlost
·        Geometrii nástroje
·        Řezném prostředí
Druhy třísek:

·        Plynulá tříska             - na straně čela nástroje hladká, vnější strana drsná     
                                    - tvoří přímé pásy nebo se stáčí do křivek (spirály, šroubovice...)
§  Oceli, tvárné litiny, slitiny Al, Cu
·        Článkovitá tříska         z čela nástroje hladká, vnější strana členitá a pilovitá
                                    - menší soudržnost elementů
                                    - snadno se láme
§  Litiny, bronz, křehké kovové materiály
·        Elementární tříska        je tvářena částečně nebo vůbec
§  Dřevo, sklo, plast

Nárůstek:

V místě styku nástroje s třískou jsou ideální podmínky ke vzniku mikrosvarů – vysoká teplota, vysoké tlaky, kovově čisté povrchy. V těchto místech dochází k navařování třísky k čelu nástroje.

Tento návar se nazývá nárůstek. Tento nárůstek přebírá funkci břitu, tento břit chrání a zmenšuje opotřebení daného nástroje.        Mění však původní geometrii břitu.


Nárůstek se vyznačuje vysokou pevností a tvrdostí (2 až 5x vyšší než základní materiál) – může nahradit břit nástroje.
Na jakost obrobené plochy má negativní vliv:
·        Části nárůstku ulpívají na obrobené ploše a zhoršují její drsnost
·        Zmenšuje se úhel řezu a zvětšuje se poloměr ostří
·        Vlivem zvětšeného poloměru se zvětšuje tloušťka odřezávané vrstvy.

Omezení vzniku nárůstku – vhodnou volbou řezných podmínek, zejména zvýšením rychlosti řezání, nebo také využitím vhodné procesní kapaliny.

Komentáře