PLOŠNÉ TVÁŘENÍ

 

PLOŠNÉ TVÁŘENÍ
·        vytváří se duté, rovinné i prostorové tvary s téměř konstantní tloušťkou stěny
·        jedná se o dělení materiálu
STŘÍHÁNÍ
·        princip :
·        1. Oblast pružných deformací, kdy se materiál stlačuje a ohýbá a vtlačuje se do otvoru střižnice
·        2. Oblast plastických deformací. Střižník se vtlačuje do plechu a ten do otvoru střižnice a napětí překračuje mez kluzu a na hranách střižníku a střižnice se blíží mezi pevnosti
·        3. Začínají na hranách vznikat trhlinky, ty se rozšiřují až dojde k utržení materiálu


a)      Stříhání rovnými noži
b)     Stříhání šikmými noži
c)      Stříhání tvarovými noži
d)     Stříhání kruhovými stříhacími noži
e)      Postupové střižné nástroje – zhotovení výstřižku na několik kroků
ROVNÁNÍ
·        Odstranění nežádoucí deformace, která vznikla manipulací nebo při výrobě
·        Je třeba vyvolat stejně velkou deformaci v opačném směru

ZAKRUŽOVÁNÍ



TAŽENÍ
·        Z rovného plechu se jedním nebo několika kroky vyrobí duté těleso
·        Výrazně se mění hloubka tažení
·        Mění se tloušťka materiálu
·        Podle tvaru výlisku můžeme proces tažení dělit na tažení mělké a hluboké, tažení bez a se ztenčením stěny, tažení rotačních a nerotačních tvarů a dále tažení nepravidelných tvarů

DALŠÍ TECHNOLOGIE
·        OHÝBÁNÍ
·        TAŽENÍ
·        RAŽENÍ ( objemové tváření, ale ještě lze zařadit do plošného )
·        ROVNÁNÍ
Při těchto operacích může dojít k vytvoření struktury => musí následovat žíhání na odstranění pnutí.

Komentáře