Pneumatické pracovní prvky (pneumatické motory), definice, dělení, výhody, nevýhody, konstrukce

 

Pneumatické pracovní prvky (pneumatické motory), definice, dělení, výhody, nevýhody, konstrukce

·        Pneumatický pohon je zajímavý pro konstrukce jednodušších manipulátorů s menši nosností a periferních prvků a zařízení automatizovaných pracovišť
·        Pracovním médiem je stlačený vzduch.

Výhody:
·        Možnost připojení na centrální rozvod stlačeného vzduchu v rámci pohonu jednoduchý rozvod bez zpětného odvádění vzduchu z motoru.
·        Možnost dosažení rychlých přímočarých pohybů.
·        Možnost činnosti ve velkém tepelném rozsahu, ve výbušném prostředí a v provozech s nebezpečím vznícení od otevřeného ohně.

Nevýhody:
·        Obtížné udržování rovnoměrného pohybu, zejména při malých rychlostech
·        Poměrně komplikované mazání pohyblivých částí prvku mechanismu
·        Poměrně drahý provoz, výroba stlačeného vzduchu 8x dražší než výroba elektrického proudu a asi 4x dražší než výroba tlakové kapaliny

Vyžívá se u manipulátorů menších výkonů do 1kW, jednodušších pracovních cyklů, kde se vystačí s nastavováním polohy na pevné dorazy a kde nevadí obtížné řízení rychlosti pohybu a jeho nerovnoměrnost.

Nejpoužívanější jsou motory s přímočarým pohybem. Jejich výhodou je možnost přetížení bez nebezpečí poškození.
Aby bylo možné Pneumatický pohon použít i pro náročnější aplikace, je nutno obvod vybavit prvky pro řízení rychlosti, řízení směru pohybu a polohy zastavení.
U pneumatických pohonů se používají pneumatické koncové spínače pracující na principu klapka – tryska. Řízení rychlosti se řeší pomocí škrtících ventilů. Pro zastavení se používají pevné dorazy. Aby se zabránilo velkým rázům, používají se mechanické a hydraulické tlumiče, které zajišťují zpomalení pohybu.

Komentáře