Pneumatické úchopné hlavice PRaM

 

Pneumatické úchopné hlavice PRaM

Patří sem přetlakové a podtlakové úchopové hlavice.
Přetlakové mají speciální úchopové prvky, patří k nim zejména přetlaková upínací pouzdra. Jsou vyrobena z pružného materiálu (nejčastěji z pryže) a tvarově a rozměrově přizpůsobena manipulovanému předmětu. Konstrukce jsou uzpůsobeny pro upínání součástí za vnější nebo vnitřní povrch. Další z řešení, které umožňují splynutí vlastního uchopovaného prvku s jeho pohonem je prvek který je tvořen hadicí s nesouměrným průřezem. Při naplnění stlačeným vzduchem se hadice deformuje a obepíná manipulovaný objekt. Velikost úchopové síly je závislá na pracovním tlaku.
           
Podtlakové prvky mohou být pasivní nebo aktivní.
Pasivní podtlakové prvky jsou tvořeny pružnými deformačními přísavkami. Uchopené těleso je přidržováno podtlakem vytvořeným v prostoru mezi povrchem tělesa a deformační přísavkou. Velikost síly je závislá na velikosti stykové plochy přísavky s povrchem tělesa a na tvaru a tuhost přísavky (tuhá přísavka Þ velká síla). Kvalita povrchu zaručuje bezpečné uchycení. nejčastěji se používají pro rovinné předměty (tabule plechu, skla, atd.).  Uvolnění předmětu se provádí stržením z přísavky (potřeba značné síly). Při možnosti poškození přísavky se propojí přísavka s okolním prostředím, po vyrušení tlaku nad membránou přísavky se vyrovná tlak pod přísavkou s okolím a tím dojde ke zrušení uchopovací síly, nebo je klapka odtažena přívodem tlakového média pod membránou.

Aktivní podtlakové prvky využívají pro vyvození uchopovací síly podtlaku vyvinutého vývěvou nebo ejektorem. Při použití vývěvy je možno připojit na společné odsávací potrubí i více podtlakových komor. Aktivní podtlakové hlavice jsou použitelné i v případech, kdy není zaručena dokonalá těsnost styku manžety a objektu. Jejich výhodnou je konstrukční jednoduchost a možnost přizpůsobení polohy přísavek tvaru předmětu.

Manipulované předměty musí být pro snadné a bezpečné uchopení pracovní hlavice ustaveny ve zcela konkrétní poloze (v době uchopování se musí nacházet na správném místě a být správně orientovány, jinak problémy s uchopením a odkládáním). K uspořádání manipulovaných předmětů do žádané polohy slouží pořadače a zásobníky využívající mechanické účinky, gravitace, podtlaku, přetlaku, magnetů.

Komentáře