Programovatelné PRaM, řídící jednotky PRaM

 

Programovatelné PRaM, řídící jednotky PRaM

Metody programování průmyslových robotů:   Play Back
                                                                                  Teach-in
                                                                                  Textově orientované programování
                                                                                  Graficky orientované programování
Programování metodu  PlayBack
-        U jednoduchých zařízení nenáročných na přesnost pohybu
-        Např. roboti pro lakování, stříkání
-        Manuálně je cely pohyb proveden
-        Řídicí jednotka si pohyb zaznamenává
-        Nižší přesnost
-        Nutnost vstupu obsluhy do operačního prostoru robota (vadí v menších prostorách)
-        Velmi rychlé
-        Nejméně náročné na znalosti operátora

Programování metodou Teach-in
-          Postupné učení = rameno robotu je postupně naváděno obsluhou pomocí ovládacího panelu, joysticku nebo jiným způsobem do jednotlivých pozic
-          Souřadnice polohy a orientace pracovní hlavice jsou ukládány do paměti
-          Ostatní funkce naprogramovány pomocí PC nebo ovládacího panelu
-          Relativně jednoduché programování
-          Lze použít jen pro jednodušší programy, kdy se robot pohybuje mezi disktréními pozicemi

Textově orientované programování:
-        Pomocí PC nebo ovládacího panelu
-        Lze kombinovat s Teach-in metodou
-        děli se na:  programování pomocí nižších prog. jazyků
programování ve vyšším prog. jazyce
programování pomocí maker
-        Průmyslový roboti se obvykle programují pomocí vyšších programovacích jazyků
-        Makra
o   části programu určené pro jednotlivé operace (svařovaní, atd.)
o   zjednodušení programu

Komentáře