Působení řezných médií na řezný proces

 

Působení řezných médií na řezný proces
Účinný odvod tepla z místa řezání
Prostředky:
·       Konzistentní – tuky
·       Pevné – prášková maziva
·       Plynné
·       Kapaliny
Zásady pro volbu řezné kapaliny musí vycházet z:
·       Mechanizmu vytvoření třísky
·       Vlastnosti obráběného materiálu
·       Vlastnosti použitého nástrojového materiálu
·       Požadavků na jakost opracované součásti
Na základě toho lze určit:
·       Chladící a mazací účinek
·       Způsob přívodu řezné kapaliny do místa řezu
·       Vhodnou koncentraci řezné kapaliny
·       Cena řezná kapaliny a její dostupnost
·       Způsob likvidace
Řezná kapalina ovlivňuje plastickou deformaci, teplotu řezání a tření.
Co ovlivňuje volbu řezné kapaliny:
·       Řezný nástroj
·       Obráběný materiál
Řezný nástroj
·       Rychlořezné oceli – musí se vždy chladit
·       Slinuté karbidy – mohou pracovat bez chlazení
·       Keramické nástrojové materiály – umožňují pracovat bez chlazení
Obráběný materiál
·       U obráběných materiálů s vyšší pevností dochází k vyššímu namáhání nástroje, plastická deformace je větší – řezná kapalina s vysokotlakými přísadami nebo o vyšší koncentraci
·       Křehké materiály (litiny) – obrábí se za sucha
·       Ostatní materiály – je nutné aby řezná kapalina nereagovala s obráběným materiálem
Řezná kapalina může mít vliv na:
·       Rozměrovou přesnost
·       Tvarovou přesnost
·       Drsnost povrchu
·       Fyzikální stav povrchové vrstvy obrobku – zmenšuje se hloubka zpevněné vrstvy
Technologické požadavky na řezná média:
·       Chladící účinek – schopnost média odvádět teplo z místa řezu
·       Mazací účinek – médium vytváří na povrchu obrobku a nástroje vrstvu, která brání přímému styku kovových povrchů a snižuje tření
·       Čistící účinek – odstraňování třísek z místa řezu
·       Provozní stálost – stárnutí řezného média, hodnotí se dobou výměny řezné kapaliny
·       Ochranný účinek – nenapadá kovy a nezpůsobuje korozi
·       Zdravotní nezávadnost  - nesní být zdraví škodlivá
·       Přiměřené náklady – souvisí zejména se spotřebou řezného média
Členění řezných kapalin:
·       Řezné kapaliny – s převažujícím chladícím účinkem
·       Řezné oleje – s převažujícím mazacím účinkem

·       Vodní roztoky – nejjednodušší, nejlevnější, vyžaduje úpravy jako změkčování a přidávání přísad proti korozi

·       Emulzní kapaliny – tvoří disperzní soustavu dvou vzájemně nerozpustných kapalin z nichž jedna tvoří mikroskopické kapky rozptýlené v kapalině druhé, spojují přednosti vody a mazacích olejů, nejčastěji používané

·       Mastné oleje a tuky – látky živočišného a rostlinného původu, téměř stejné vlastnosti jako minerální oleje, mají účinnější odvod tepla, nevýhoda je velký sklon ke stárnutí

·       Minerální oleje – výrobky z ropy, dobré mazací účinky, horší chladící účinek, dobrý ochranný účinek, dobrá odolnost proti stárnutí, využívá se jako základ pro řezné oleje

·       Řezné oleje – kapaliny na bázi zušlechtěných minerálních olejů

·       Syntetické kapaliny – vyznačují se velkou provozní stálostí, většinou rozpustné ve vodě a mají dobré chladící, mazací a ochranné účinky


Komentáře