Roboty a manipulátory pro využití v průmyslu, jejich dělení, konstrukce, vlastnosti

 

Roboty a manipulátory pro využití v průmyslu, jejich dělení, konstrukce, vlastnosti

1. Jednoúčelové manipulátory - nacházejí své uplatnění zejména při automatizaci manipulačních prací u jednoúčelových strojů a linek pro velkosériovou a hromadnou výrobu. Jsou často integrální částí obsluhovaného stroje, jenž je řídí. Někdy nemívají vlastní pohon.
Mají omezenou funkci a patří sem nejjednodušší podávací mechanismy.
Vyznačují se
·        omezenými pohybovými možnostmi,
·        úrovní řízení vyhovující dané aplikaci,
·        konstrukčním provedením a pohony korespondujícími s obsluhovanými zařízeními a používanou technologií.
a) Podavače - jsou nejjednoduššími jednoúčelovými manipulátory. Tvoří většinou s ovládaným strojem jeden celek, jsou jím řízeny, mají od něj odvozen pohon. Tyto podávací mechanismy mají velký význam pro automatizaci technologických procesů.
2. Univerzální manipulátory - Protějšek jednoúčelových manipulátorů, které mají vlastní řízení a jsou provedením, pohonem a funkcí na obsluhovaném stroji nezávislé.
Mají větší rozsah manipulačních možností. jejich použitelnost není do určité míry omezena typem stroje ani součástí. Rozhodující jsou především kinematické parametry (počet stupňů volnosti, druh dílčích pohybů), rozsahy jednotlivých pohybů, přesnost polohování, maximální zatížení.
a) Synchronní manipulátory -Synchronní manipulátory jednoúčelové i víceúčelové, jsou manipulační zařízení, ovládané člověkem. Jejich úkolem je zesilovat síly, respektive moment a pohybové možnosti operátora.
Univerzální synchronní manipulátory jsou konstrukčně složitější, kopírují pohyby člověka. Na obsluhovaném stroji jsou nezávislé. Manipulátor a člověk tvoří uzavřenou smyčku. Tato zařízení přenášejí na dálku příkazy člověka.
Umístění mimo pracovníka - „master-slave“. Přináší významné využití při podmínkách, kde nemůže člověk existovat, jako je např. radioaktivní prostředí. Tyto manipulátory mají také význam v lékařství při jemných operacích, kde je využito zesílení přesnosti polohování.
Umístění na tělo pracovníka - Člověk se přímo s tímto zařízením pohybuje a zařízení tento pohybusnadňuje exoskeletonyMechanismus těchto univerzálních synchronních manipulátorů odpovídá mechanismu lidského těla.
3. Programovatelné manipulátory - Jsou řízeny programovým ústrojím. Provedením, pohonem a funkcí jsou na obsluhovaném stroji nezávislé. [3]

a) Manipulátory s pevným programem

Program se nemění během činnosti manipulačního mechanismu. Tento typ manipulátorů je velmi rozšířen pro svou jednoduchost a spolehlivost.

b) Manipulátory s proměnlivými programy

Mají možnost přepínání nebo volby programu, většinou podle scény, ve které se manipulační mechanismy právě nacházejí. Průmyslové roboty.

c) Kognitivní roboty

Jedná se o mechanické systémy s vyšším stupněm integrované elektroniky s možností vnímání a racionálního rozhodování.
PRaM PODLE KONSTRUKCE
-        Stacionární s dvěma a více stupni volnosti
-        Mobilní, vybavené pojezdem
PRaM podle nosnosti – Velmi těžké – 300 až 3000kg, velmi lehké – 0,03až 0,3 kg
Podle třídy přesnosti polohování - velmi přesné (± 0,01 mm)s nízkou přesností (více než ± 1 mm)

Komentáře