Senzory

 

Senzory

Senzor je funkční prvek tvořící vstupní blok měřícího řetězce, který je v přímém styku s měřeným prostředím
- Pojem senzor je ekvivalent pojmu snímač nebo detektor
- Citlivá část senzoru se občas označuje jako čidlo
- Senzor jako primární zdroj informací snímá sledovanou fyzikální, chemickou nebo biologickou veličinu a dle určitého definovaného principu ji transformuje na měrnou veličinu - nejčastěji na veličinu elektrickou. Existují senzory, u kterých je neelektrická veličina přímo transformována na číslicový signál.

Podle měrné veličiny
- Senzory teploty
- Tlaku
- Průtoku
- Radiační veličin ve viditelném stavu
- Infračervený a jiné spektrum
- Mechanické veličiny - posunutí, poloha, rychlost, zrychlení, síla, mechanické napětí
- Senzory pro analýzu látek
- Kapaliny
- Plyn
- Senzory elektrický a magnetických veličin

Podle formy výstupní veličiny
Analogové (teplotní senzor)
Binární (koncový spínač - 01) - vyhodnocují, zda je snímaná veličina pod nebo nad určitou prahovou úrovní
Číslicové - není potřeba převodník

Podle fyzikálního principu
- Senzory odporové
- Indukční
- Indukčnonostné
- Kapacitní
- Magnetické
- Piezoelektrické
- Pyroelektrické
- Optoelektronické
- Optické
- Vláknové
- Chemické
- Biologické, ...

Podle styku s měřeným prostředím
- Dotykové (taktilní - senzor, který snímá tlak, terminologie je matoucí)
- Nedotykový (výrazů)

Podle transformace signálu
Aktivní - nepotřebují napájení, chová se jako zdroj elektrické energie, jejich stav je popsán vstupem a výstupem, termočlánek fotovoltaický článek
Pasivní - není zdrojem energie, nazývá se modulující, jeho stav je popsán vstupem, výstupem a velikostí napájení, většina senzorů - laser, optický senzor, tenzometr, indukční snímač, pasivní senzor, u kt. je nutné elektrickou veličinu transformovat na analogové napětí nebo proudový signál, přičemž měřící veličina je aplituda, kmitočet, fáze a jiné. U pasivních senzorů je na rozdíl od aktivních senzorů potřebné napájení

Podle výstupní veličiny
Analogové
- Výstupní veličina senzorů je analogická
- Při požadavku na digitální výstup je nutný převodník
- Většina senzorů
- Např. potenciometr - tahový (lineární), otočný, jak dělič napětí, (na odměření dráhy při úchopu robota)

Binární senzory
- Výstupní veličina senzoru je binární signál
- Má přepínací diferenci (hystereze - pásmo necitlivosti)
- Běžně se používají pro detekci koncových ploch nebo přiblížení předmětu
- Každý analogový senzor má i binární variantu

Číslicové senzory
- Digitální senzory, výstupní veličina senzorů je číslicový signál
- Pomocí převodníku na jakýkoliv analogový signál

Komentáře