Slévání-formování dílů

 

Slévání-formování dílů
Slévárenská forma
·        Je předmět vyrobený ze žáruvzdorného materiálu, jehož dutina odpovídá svým tvarem tvaru budoucího odlitku.
Dělení forem podle trvanlivosti:
·        Trvalé- Tzv. kokily- lze provést až tisíce násobný počet odlití
·        Polotrvalé-keramické, jsou vyrobeny ze speciálních keramických materiálů obléváním modelu v rámu- více odlití.
·        Netrvalé-Pískové, jsou velmi často používané k odlévání litiny, slitin hliníku, oceli na odlitky atd. na jedno použití.
Model- Odpovídá svým tvarem vnějšímu povrchu odlitku(otiskuje se do formovací směsi)
·        Přídavek na smrštění
·        Přídavek na obrábění
·        Technologický přídavek
Postup výroby formy:
1.      Na formovací desku položit rám se středícími kolíčky.
2.      Do rámu vložit polovinu modelu,příp. jádro, posypat dělícím prostředkem a obsypat ho formovací    směsí
3.      Volný prostor do výše horního okraje rámu vyplnit tzv. výplňovým formovacím materiálem
4.      Po upěchování vršek seříznout pravítkem
5.      Takto vzniklou polovinu formy otočit, položit na ni druhý rám, druhou polovinu modelu, připojit vtokovou soustavu, vzdušníky a nálitky
6.      Zasypat formovací směsí jako u první poloviny formy
7.      Formu rozevřít, vyndat model, upravit líc formy a vložit jádro
8.      Forma je po složení připravena k zaplnění tekutým kovem
Tvar součásti, která má být vyrobena odléváním, musí být navržena tak, aby součást šla vyndat z formy.
Postup výroby odlitku:
·        Model – dřevo (namáhavé), plast, kovový. Na modelu jsou nutné přídavky
·        Formovací látky- Upravené suroviny pro výrobu forem a jader.
Dělení formovacích látek:
·        Přirozené- získané v přírodě (těžením).
·        Ostřivo-křemičité písky. Jsou levné, žárupevné (do určité teploty nezmění pevnost, zajišťují odolnost vůči vysokým teplotám roztavených kovů a slitin, žáruvzdorné / odolnost žáru vysokých teplot, do určité doby se neobjeví oxidy, okuje, žádné degradované částice).
·        Pojivo- Činí formovací směs soudržnou, takže forma zachová svůj tvar jak při formování, tak po vytažení modelu a hlavně v průběhu plnění dutiny tekutým kovem a jeho tuhnutí- představuje až 10% hmotnosti formovací směsi. Jíl, polymery.
·        Sádra- jemnější zrno a kvalitnější povrch výrobku, žáropevná, žáruvzdorná.
·        Keramika-Korundová, nebo kysličníková keramika, vysoká tepelná odolnost.
·        Kovy-Pro odlévání plastů, kovů, slitin hliníku.


Vtoková soustava
·        Zajišťuje přívod a rozvod kovu do formy, má značný vliv na správné zaplnění formy tekutým kovem, její správní umístění a kvalita provedení rozhoduje o jakosti odlitku.
Výfuky
·        vtokové soustavy- v nejvyšších bodech dutiny formy(aby tekutý kov dokonale vyplnil dutinu formy a nestlačoval před sebou vzduch), umožňuje odchod plynů z formy, které vznikají stykem tekutého kovu s chladnou dutinou formy.
Zvláštní způsoby lití
Lití do
·        skořepinových forem, pryžových forem, keramických forem, kovových forem.
Lití pod:
·        Tlakem – pístem natlačený do formy, pro malé tenké části
·        Nízkotlaké – dosažení lepších mechanických vlastností
·        Sklopné lití – otočení o 180°
·        Odstředivé lití – využití odstředivé a gravitační síly, vodorovné nebo svislé otáčení,
kombinace s ultrazvukovým kmitáním – zjemnění zrna
V přetlakové atmosféře
·        horší mech. vlastnosti, v materiálu zůstanou bubliny – tlumení
Lití ve vákuu
·        zlepšení mechanických vlastností o 50% - odstranění bublin
Plynové lití
·        vytlačování – plynulé profily
Metoda vytavitelných modelu
·        nízkotavitelný model zaformujeme v keramické formě,dojde k vypálení

Komentáře