Technologické, kontrolní a měřící hlavice PRaM

 

Technologické, kontrolní a měřící hlavice PRaM

Technologické hlavice:
            Jsou používány jako výstupní část PRaM, které jsou určeny pro realizaci příslušných technologických operací. Jsou určeny pro svařování, nástřik, montáž apod. Součástí technologické hlavice je i doplňkové zařízení, které zajišťuje dodávku materiálu (svařovací drát, lak, inertní atmosféru apod.
            Jsou li technologické hlavice určeny pro obrábění (broušení, řezání, atd.) je nutné uvažovat i síly které budou působit na tuto hlavici a zohlednit to při návrhu konstrukce.
            Jsou zde kladeny požadavky na dostatečnou přesnost polohování.

Kontrolní a měřící hlavice:
            Při operacích vyžadující průběžné měření. Na hlavicích jsou již integrováný úchylkoměry, mikrometry, hloubkoměry atd.
Při usazení výrobků do pracovního prostoru (CNC stroje) a získání jeho rozměrů a korekcí. Pro získávání korekcí nástrojů.

Komentáře