Tekutinové pohony PRaM, typy, výhody nevýhody, vlastnosti

 

Tekutinové pohony PRaM, typy, výhody nevýhody, vlastnosti

·        Použití v zařízeních větších výkonů a to jak se spojitým řízením pohonu, tak i při realizaci jednoduchých pohybových funkcí.
·        Jako pracovní kapaliny se v hydraulických mechanismech používají minerální oleje.

V porovnáním s pneumatickými pohony mají tyto přednosti:
·        Velká tuhost
·        Plynulý chod, možnost dosažení i malých rychlostí pohybu bez převodu a s velmi dobrou rovnoměrností
·        Velká účinnost

Nevýhody:
·        Potřeba samostatného, odděleného energetického bloku
·        Poměrné obtížné dosažení vyšších pohybových rychlostí
·        Závislost viskozity kapaliny na teplotě, což se projevuje ve změně tlakových poměrů a případně i rychlosti pohybu motoru
·        Hořlavost některých druhů pracovních kapalin

Použití:
·        Ovládání ventilu
·        Přesná spojitá regulace polohy (lopatky, turbíny)
·        Velké síly (dopravní a stavební stroje, vrata)

Komentáře