TEORIE SVAŘOVÁNÍ, DRUHY SVAŘOVÁNÍ

 TEORIE SVAŘOVÁNÍ, DRUHY SVAŘOVÁNÍ


Svařování
·        Metoda kterou vytvořím nerozebiratelné spojení dvou částí kovů pomocí tepla při teplotě tavení obou materiálů nebo tlaku vyvolávající deformaci kontaktních ploch
·        Spojování materiálu, kde jsou spojované materiály studené, spojují se taveninou – tavná lázeň-spojované materiály musí projít všemi strukturálními přeměnami, nataví se uvnitř

·        Bok tavné lázně je studený, musí proběhnout deformace celé soustavy
Pokud napětí vzniklé strukturálními změnami he větší než pevnost materiálu -> materiál popraská (časté u větších tlouštěk materiálu)Komentáře