TVÁŘENÍ ZA STUDENA, ZA TEPLA, ZA POLOOHŘEVU

 

TVÁŘENÍ ZA STUDENA, ZA TEPLA, ZA POLOOHŘEVU
Tváření za studena
·        Teplota tvářeného materiálu je nižší než teplota rekrystalizační
·        Dochází ke zpevnění materiálu, zrna se deformují ve směru tváření, v materiálech se vytváří textura – podélná vlákna
·        V podélném směru má mat výborné vlastnosti na rozdíl od směru příčného (př. válcovaný plech nebo válcovaná folie)
·        Zpevněním se ZVYŠUJÍ mechanické hodnoty (mez pevnosti, a mez kluzu), ALE tažnost klesá
·        Docílení dobrých vlastností i v příčném směru pomocí ŽÍHÁNÍ
Tváření za tepla
·        Teplota tvářeného materiálu je vyšší než teplota rekrystalizační (nad hodnotou 70% teploty tavení daného materiálu)
·        Rychlost rekrystalizace je tak vysoká, že zpevnění způsobené tvářením mizí již v průběhu tváření nebo bezprostředně po něm
·        Materiál  lépe teče -> k tváření stačí síly až 10x menší než u tváření za studena, ale je nutné dodat tepelnou energii
·        Při tuhnutí materiálu dochází ke smrštění, mění se objem a struktura – velký problém u tváření velmi přesných výrobků typu odznaky, mince
Tváření za tepla
·        Kompromis mezi tvářením za studena a za tepla
·        Zlepšení přetvárných vlastností oproti tváření za studena, snížení přetvárných odporů, zlepšení mechanických a fyzikálních vlastností, přesnost a jakosti povrchu
·        Horní teploty jsou omezeny oxidací povrchu
·        

Při ohřevu nedochází k překročení teploty přeměny = jsme schopni mnhem lépe definovat vlastnosti materiálu po tváření
Komentáře