Vysokorychlostní obrábění (HSC)

 Vysokorychlostní obrábění (HSC)20. Vysokorychlostní obrábění (HSC)
Zkracování strojních časů, při současném zvyšování kvality (obrábí se načisto, bez ručního dokončování).
Používání CAD/CAM systémů a automatizované obrábění na CNC strojích.
Při HSC se téměř nepoužívají chladící kapaliny, jejich chladící účinek by zabraňoval vlastnímu vysokorychlostnímu účinku. „Suché obrábění“ (používá se pouze nepatrné přimazávání ostří a čela břitu pro snížení tření)
Odlišné hodnoty HSC oproti konvenčnímu obrábění
·        Teplota třísky se blíží k tavné teplotě obráběného materiálu.
·        při určité řezné rychlosti dojde k náhlé změně metalurgických i mech. vlastností třísky.
Změna metalurgických i mech vlastností třísky
·        tříska sníží svou přítlačnou sílu na čelo nástroje
·        klesne třecí síla
·        zvětší se úhel smyk roviny
·        ztenčí se průřez odcházející třísky
·        zvýší se rychlost odchodu třísky z „kontaktní zóny“
·        (tříska nestihne předat teplo obrobku ani nástroji)

Nástroje pro HSC
Mimořádně tvrdé a tepelně odolné (SK, Cermety, KNB, Polykristalický diamant)
Důležitým aspektem je Velikost řezné síly (její znalost umožňuje finální ekonomicko-optimalizační analýzy výrobních postupů, technologií a volby řezných nástrojů, strojů a řezných podm.)
  Vliv Nástroje
Oblasti HSC je většinou k určitému druhu obráběného mat. přiřazen pouze jeden druh řezného mat. a úzké výběrové pásmo pro velikosti jednotlivých úhlů určujících geometrii břitu.Vliv řezné rychlosti vc
·        Zvyšování řezné rychlosti přináší s sebou tepelně odpevňující děje v odřezávaném mat., které snižují jeho řezný odpor a tím dochází k velkému poklesu řezných sil.
·        Tvárné mat. (plastické, soudržná tříska, např. ocel, slitiny Al)Vliv ostatních parametrů procesu
·        Vliv posuvu a hloubku řezu (podobný s konvenčním obráběním)
·        Frézování mat. o větší pevnosti a tvrdosti (převládá vliv posuvu, hloubka řezu působí na zmenšení složek řezné síly méně (u konvence naopak))
·        Je přesnější a vhodnější sledovat vlivy jednotlivých parametrů souhrnně ( jeich součin tvoří tzv. odebíraný objem mat. jedním zubem frézy
·        složky řezné síly rostou při HSC téměř přímo úměrně s rostoucím objemem mat. odebíraným jedním zubem frézy.

Komentáře