Zobrazit stupně volnosti

Zobrazit stupně volnosti

Dobrým postupem je vždy plně omezit své náčrty. Ale ve složitějších náčrtech je těžké najít, které rozměry nebo omezení potřebujete k omezení své geometrie. Pokud jste někdy v této situaci, přejděte do náčrtu a své stupně volnosti můžete přepínat kliknutím na ikonu ve stavovém řádku. Na snímku obrazovky můžete vidět červené šipky označující stupně volnosti v náčrtu. Čáry jsou kótovány, ale stále „plovoucí“ ve směru X a Y. Opětovným kliknutím skryjete stupně volnosti.

Přístup: V SKETCH - klikněte na ikonu v STATUS liště

news-2018-apr-2018-inv-4.png


Komentáře