Binární senzory

 

 Binární senzory

- Výstupní veličinou senzoru je binární signál
- Má přepínací diferenci (hystereze - pásmo necitlivosti)
- Běžně se používají pro detekci koncových ploch nebo přiblížení předmětu
- Každý analogový senzor má i binární variantu

Snímač založený na rozladění kmitavého obvodu s binárním výstupem - bezdotykové koncové indukční snímače, přibližovací indukční snímače - spínají při přiblížení kovového předmětu, pokud se přiblíží k čelu snímače kovový předmět, změní se vlivem vířivých proudů indukčnost cívek a tím i vlastní kmitočet obvodu, kmity se utlumí a pokles amplitudy signálu na paralelním kmitavém (kmitajícím) obvodu vyhodí prahový spínač a sepne, má binární výstup

Kapacitní snímače polohy s binárním výstupem - bezdotykově snímají kovové i nekovové přemety, reagují na změnu dielektrické konstanty (permitivita) okolního prostředí, spínací vzdálenost použité aplikace je nastavitelná potenciometrem přístupným ze strany pouzdra senzoru, dá se využít v papírenském a sklářském průmyslu - např.. balení strojů ke kontrole přítomnosti kartonu nebo úplnosti obsahu

Ultrazvukové snímače polohy s binárním výstupem - bezdotykově snímají kovové i nekovové předměty

Optické senzory s bin. výstupem - (difuzní, reflexní, optovláknové, luminiscenční) optické přibližovací snímače, optické senzory s binárním výstupem se využívá k detekci předmětu, počítání, kontrole, pracují jako reflexní snímače s pulzním infračerveným řízením kvůli rušení

Taktilní snímače - taktilní senzor je prvek schopen snímat informaci o dotyku s prvkem vnějšího prostředí a převádět ji na elektrický signál, reagují na dotek (spojený s tlakem), využití jako koncové spínače, počítání předmětů, na pásový dopravník, indukce uchopení pracovní hlavice robota, řízení úchopu,…

Magnetické senzory s binárním výstupem - magnetický senzor přiblížení = elektrické "jazýčkové" relé (čidlo polohy), často jako koncové spínače pneumatických válců, jen na kratší vzdálenosti (déle než u indukčních senzorů), používají se jen na magnetické materiály

- Principy:
- Tradiční (historický) Reed senzor

- Senzory s Hallová sondou (Hallův jev: v polovodiči v magnetickém poli je generováno napětí)
- magnetorezistívne sondy
- senzory s syticí jádrem cívky

Reed senzor - je tvořen dvěma jazýčky zatavenými ve skleněné baňce naplněné ochranným plynem, po přiblížení např. pístu s permanentním magnetem ke spínacímu prvku se jazýčky skokem spojí a tím vznikne elektrický signál. Po následném oddálení magnetu se jazýčky vrátí do původní polohy. Rychlost průchodu magnetu, při kterém když dojde ....

Pneumatické senzory s binárním výstupem - nutné zesílí tlaku (zesilovače tlaku)
-Vzduchové hradlo, proudová záchytná tryska, reflexní tryska
-Pneumatické jazýčkové relé
-Dorazová tryska
-Tryska s mechanickou narážkou:
- Dotykové
- Bezdotykové

Komentáře