Pohony PRaM, požadavky na pohony PRaM, typy, srovnání

 

Pohony PRaM, požadavky na pohony PRaM, typy, srovnání

POHONY – Funkcí je přeměna vstupní energie na pohyb
– je tvořen motorem, blokem pro ovládání energie a spojovacím blokem, který zprostředkovává vazbu mezi výstupem motoru a pohyblivou částí pohybové jednotky. Pohyb z výstupu motoru se na výstup pohybové jednotky přenáší buď přímo, nebo přes transformační blok.

struktura pohonu
1.      Ovládací blok (elektrický, hydraulický, pneumatický a kombinovaný)
2.      Motor (elektrický, hydraulický, pneumatický)
3.      transformační blok
Z hlediska vnitřní struktury existují tyto koncepce motorů:
– S transformačním blokem – funkcí tohoto bloku je minimální změna charakteru pohybu ve výtahu k výstupnému pohybu pohybové jednotky.
– Bez transformačního bloku – v tomto případě odpovídají charakter pohybu motoru i jeho parametru požadavků na charakter pohybu a parametru výstupu pohybové jednotky.
POŽADAVKY NA POHONY:
– plynulý rozběh a brzdění
– vysoká přesnost polohovaní - aby nedošlo k vibracím
– dostatečná polohová tuhost – aby rameno drželo polohu
– minimální hmotnost – úspora
– minimální rozměry
– vhodné prostorové uspořádaní – oddělené - každá pohybová jednotka je opatřená pohonem se samostatným motorem. Společné – jednotlivé pohybové jednotky mají pohon odvedený do společného motoru.
MOTORY
– hlavím prvkem pohonu je motor
– každý typ motoru má své přednosti i nedostatky
– nejvíce používané jsou elektrické pohony
– Pneumatický pohon využíván v konstrukci jednoduchých manipulátorů s nižší nosností (do 10kg)
– Hydraulický pohon je méně používaný, pro vysoké nosnosti.
– Kombinované pohony – elektro + hydro nebo pneu
SROVNÁNÍ MOTORŮ
Pneumatické – přesnost – žádná, pokud použijeme potenciometr +- 0,2mm
Účinnost – 25%, Cena – nízká, Tlak – střední, Rychlost – 1-10 m/s
Hydraulické - přesnost – žádná, pokud použijeme potenciometr +- 0,2mm
Účinnost – 30%, Cena – střední, Tlak – vysoký, Rychlost – 1,5 m/s
Elektrické - přesnost – pohybový šroub -  +- 0,02mm, řemenová osa +- 0,1 mm
Účinnost – 80%, Cena – vysoká, Tlak – nízký, Rychlost – 2-3 a 5-10 m/s

Komentáře